Region 1 – Østfold avholder årsmøte 10. februar klokken 19.00 på Kalnes videregående skole. Vi ønsker velkommen til alle gamle og nye medlemmer, og håper å se mange engasjerte hestemennesker fra regionen tirsdag 10. februar.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av to til å underskrive protokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap med revisjonsberetning.
 6. Behandle forslag til budsjett og årsplan 2015.
 7. Behandle innkomne saker. Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 5. februar.
 8. Valg:
  1. Leder (velges for 1 år)
  2. To styremedlemmer (velges for 2 år)
  3. Varamedlem (velges for 1 år)
  4. Revisor

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte. Enkel servering.

-Styret-