Region 7 – Midt-Norge innkaller til årsmøte onsdag 4. mars i Trondheim. Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en trivelig årsmøtekveld på San Sebastian på torget i Trondheim.

Tid: Onsdag 4. mars 2015 kl. 19.00

Sted: San Sebastian, Tapas & Vinbar, Torget, Trondheim

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkallingen og sakliste.
 2. Velge møteleder, referent, samt 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
 3. Godkjenne årsberetning.
 4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
 5. Behandle innkomne saker og forslag.
 6. Behandle forslag til årsplaner og budsjett.
 7. Valg:
  1. Leder for 1 år.
  2. 2 styremedlemmer for 2 år (tilsammen 4 styremedlemmer, 2 på valg hvert år).
  3. 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.
  4. 2 revisorer for 2 år (1 på valg hvert år)
  5. 2 medlemmer til valgkomiteen for 2 år (1 på valg hvert år).
  6. 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år.
  7. Valg av årsmøteutsendinger med varautsendinger til sentralt årsmøte etter §6.

Innkomne forslag bes sendt skriftlig til: Solveig Sundfær, Tine Bugges veg 3b, 7540 Klæbu, eller mail:[email protected] innen 18/2 2015.