Avlsplanen er et styringsverktøy for avlsarbeidet vårt. Den inneholder avlsmål, retningslinjer for registrering av egenskaper, seleksjon av avlsdyr, helsemessige krav til hingstene etc.

Sammen med de andre rasene i Norge fikk NV sin første helhetlige avlsplan fra 1995. Avlsplanen revideres jevnlig.

Gjeldende avlsplan