Avlsplanen er et styringsverktøy for avlsarbeidet vårt. Den inneholder avlsmål, retningslinjer for registrering av egenskaper, seleksjon av avlsdyr, helsemessige krav til hingstene etc.

Sammen med de andre rasene i Norge fikk NV sin første helhetlige avlsplan fra 1995. Avlsplanen revideres jevnlig og gjeldende avlsplan finner du i lenken under:

Gjeldende Avlsplan

Tidligere Avlsplaner

Avlsplan 2018

Avlsplan t.o.m. 31. desember 2017 (Revidert og vedtatt 21.03.2014)

Avlsplan t.o.m. 20. mars 2014  (Revidert og vedtatt 20.01.12)