Utenlandsk hestepass? Benytt anledningen til å registrere hesten din i det sentrale hesteregisteret.

Har du hest med utenlandsk pass, må hesten tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. I påvente av normale hverdager og stevneseong, kan dette være en god mulighet til å oppfylle kravet om sentral hesteregistrering.

Dette må sendes til Norsk Varmblod:

  • Hestepasset
  • Kopi av eierdokumentasjon
  • Kvittering for betalt registrering kr 680,- + ekspedisjonsgebyr kr 70,- (+ ev. rekommandert sending – se Postens satser) til kontonr 1204.03.09118

Sendes til:

Norsk Varmblod
Postboks 10
2091 Hurdal

Vi anbefaler at sendingen sendes rekommandert og at du tar kopi av passet før det sendes.