I forbindelse med opprettelse av sentralt hesteregister vil Norsk Varmblod være tilstede på enkelte arrangement utover i sesongen og tilby drop-in registrering.

For å kunne tilby en rask og effektiv ekspedering anmoder vi om at du tar med kopi av passet (de første sider som viser hestens ID-opplysninger) sammen med passet i original, kopi av eierdokumentasjon samt kvittering for betalt registreringsavgift, kr 620,- .

Innbetaling gjøres til konto 1204 03 09118 og merkes med hestens navn og reg nr.

Listen oppdateres med flere steder og aktuelle tidspunkt etterhvert.

10.06.2017 Stall K/ Majorplassen Lørdag 12.00-16.00
 10.06.2017  Tromsø, rideskolen Lørdag 13.00-14.00

Kontakt Silje M. Kristiansen