• Årsmøtet velger sentralstyre, godkjenner lover, dannelse av regioner og strategisk plan for foreningen
  • Årsmøtet fastsetter også hvordan inntekter og utgifter skal fordeles mellom hovedforeningen og regionene.
  • Årsmøtet kan uttale seg om viktige prinsipper som er ledende for styret i dets arbeid eller uttale seg om saker styret ber om synspunkter på.

Under finner du årsmeldinger og referater fra årsmøter i Norsk Varmblod. Ønsker du tilgang til eldre dokumenter, kan du ta kontakt med [email protected].


Referat Årsmøtested Årsberetning
2024 Teams, 10. april 2024 2023
2023 Teams, 30. mars 2023 2022
2022 Teams, 31. mars 2022 2021
2021 Teams, 18. mars 2021 2020
2020 Teams, 29. april 2020 2019
2019 Arneberg, 12. april 2019 2018
2018 Starum, 6. april 2018 2017
2017 Starum, 31. mars 2017 2016
2016 Drøbak, 21. februar 2016 2015
2015 Lefdal, 10. april 2015 2014
2014 Lefdal, 5. april 2014 2013