Årsmøtet velger sentralstyre, godkjenner lover, dannelse av regioner og strategisk plan for foreningen. Årsmøtet fastsetter også hvordan inntekter og utgifter skal fordeles mellom hovedforeningen og regionene. Årsmøtet kan uttale seg om viktige prinsipper som er ledende for styret i dets arbeid eller uttale seg om saker styret ber om synspunkter på.

Under finner du årsmeldinger og referater fra årsmøter i Norsk Varmblod:

Referat Årsmøtested Årsberetning
2016 Drøbak, 21.02.16 2015/2016
2015 Lefdal, 10.04.15 2014/2015
2014 Lefdal, 05.04.14 2013/2014
2013 Gardermoen, 03.03.13 2012/2013
2012 Lefdal, 29.03.12 2011/2012
2011 Kongsberg, 03.04.11 2010/2011
2010 Lier, 21.03.10 2009/2010
2009 Gardermoen, 29.03.09 2008/2009
2008 Olavsgaard, 29.03.08 2007/2008
2007 Brunstad, 03.03.07 2006/2007
2006 2005/2006
2005 Starum, 20.02.05 2004/2005
2004 Drøbak, 15.02.04 2003/2004
2003 Starum, 21.03.03 2002/2003
2002 Olavsgård, 02.03.02 2001/2002
2001 Sørum, 03.03.01 2000/2001
2000 Skien, 25.03.00 1999/2000
1999 Starum, 12.03.99 1998/1999 (i referat)
1998 Starum, 21.03.98 1997/1998 (i referat)
1997 NVH, 08.03.1997 1996/1997 (i referat)
1996 1995/1996
1995 1994/1995
1994 Starum, 05.04.94 1993/1994