Under er en stikkordsmessig oversikt over Norsk Varmblod sin historie. Hvis du er interessert i gamle trykksaker, medlemsblader og lignende så kan du finne det her

2019: Endring fra åtte til fire regioner

2011: Opprettelse av eget stambokkontor og felles datasystem med Norges Rytterforbund

2009: Forskning og profesjonalisering av avlsarbeidet

2007: Endringer i avlsplan – Kåring på eget arrangement – Nytt premieringssystem for hopper

2006-2009: Egen sekretærfunksjon på Norsk Hestesenter.

2001: Tredje trykte stambok (85 hingster og 357 hopper)

1997: Norsk Breeders Trophy introdusert

1995: Avlsplan innføres

1994: Godkjenning av NFVH som avlsorganisasjon i forbindelse med EØS-avtalen

1990: Norsk Hestesenter registrerer alle varmblods ridehestføll

1987: Andre trykte stambok (46 hingster og 275 hopper)

1983: Første trykte stambok (32 hingster og 166 hopper)

1923: Foreningen skiftet navn til ”Norsk Forening for Varmblodig hesteavl”

1908: «Norsk Forening til hesteavlens fremme»

1901: Første utstilling for ridehester på Akershus festningsplass

1880: ”Selskabet til Norske Hesteracers forædling” dannet