Norsk Varmblod avholder hingstekåring på Norsk Hestesenter 29. mars – 2. april. Kåringen er et samarbeid mellom Norsk Varmblod, Norsk Ponniavlsforening og Norsk Hestesenter. Hingstekåringen for Norsk Varmblod går over fem dager. Ved færre enn ti meldte hingster kan kåringen bli kortet ned til tre dager i henhold til gjeldende avlsplan.

Påmelding gjøres elektronisk. Påmeldingsfristen er 1. mars. Etteranmelding godtas mot dobbel avgift frem til 10. mars. For avmelding gjelder følgende:

  • ved avmelding innen 1. mars refunderes påmeldingsavgiften i sin helhet.
  • ved avmelding innen 10. mars refunderes 50 % av påmeldingsavgiften.

For ridehest er det en obligatoriske røntgenologisk forhåndsundersøkelse. Bilder skal være i Dicom format og må være Norsk Varmblod i hende senest 10. mars sammen med skjema for forhåndsrøntgen. Dersom røntgenbilder må avleses under kåringen p.g.a. for sen innsending tilkommer en tilleggsavgift som må betales på stedet. Bildene må være maksimalt 4 måneder gamle.

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Norsk Varmblod bestiller bokser for meldte hingster ved påmeldingsfristens utløp. Oppstalling betales i sekretariatet ved ankomst.

Foto: Rebecca Mender

For å kunne stille på kåring må hingsten ha en avstamning som tilfredsstiller kravene for innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. For enkelte klasser er det i tillegg krav om sportsprestasjoner for å kunne vise. Engelsk fullblodshingster og fullblodsaraberhingster kan kåres som foredlerhingster. Dersom disse har formtall over 70, trenger de ikke avlegge bruksprøve. Engelsk fullblod og fullblodsaraber med formtall under 70, samt shagya-araber, avlegger bruksprøve som varmblodshingstene. Merk at hingster fra annen stambok må være registrert hos Norsk Varmblod før tilmelding.

Hingster 3-4 år:

  • ingen krav til prestasjoner

5 år gamle hingster:

  • det forventes at hingsten som 4 års har deltatt på aldersbestemte cuper i sin disiplin

6 år gamle hingster:

  • finalekvalifikasjon i Breeders-systemet foregående sesong, alternativt sportsprestasjoner tilsvarende forannevnte krav.

7 år gamle hingster:

  • finalekvalifikasjon i Breeders-systemet foregående sesong, alternativt sportsprestasjoner tilsvarende forannevnte krav.

Hingster 8 år og eldre:

  • Konkurranseresultater på minst tre plasseringer i MB-dressur/ 1,30 sprang på Lands- eller Elitestevnenivå, eller CNC* feltritt.

Vi anmoder utstillere om å gjøre seg kjent med avlsplan og utstillingsreglement.

For utstillere er det muligheter for overnatting ved Norsk Hestesenter.

Kontaktperson for Norsk Varmblod: Line Molversmyr, telefon 95282711.

Foto: Rebecca Mender

Foto: Rebecca Mender