I NV Nytt 2/15 orienterte vi om en ny EU-forordning og innføring av sentralt hesteregister i Norge. Her følger litt mer utdypende informasjon. Etter at denne artikkelen ble lagt ut er mer informasjon publisert fra Mattilsynet, og vår nyeste oppdaterte informasjonsside finner du her: Informasjon om innføring i sentralt hesteregister. 
I tillegg har Mattilsynet publisert saken: Nytt nasjonalt hesteregister, hva betyr det for deg? 

Som vi har beskrevet er det i EU vedtatt ny forordning (EU) 2015/262 om metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien, i henhold til direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepassforordningen). Forordningen ble vedtatt 17. Februar 2015 med virkning fra 1.1.2016. Det nye regelverket innebærer blant annet opprettelse av en sentral hestedatabase, men det er gitt en utsettelse til 1.7.16 for etablering av denne for de land som ikke har en sentral database fra før.

Den sentrale hestedatabase skal samle og samordne den informasjon som blir registrert hos de passutstedende organ og sikre at opplysningene er tilgjengelig for respektive myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Alle hester som oppholder seg i landet (utover 90 dg) skal inn i denne databasen. Registrering av hesten med tilhørende informasjon skjer nødvendigvis hos den respektive passutsteder/ stambok for rasen som i sin tur formidler dette til den nasjonale database (jfr Kap VIII Artikkel 40 i 2015/262).

Mattilsynet har ansvar for opprettelse av databasen i henhold til regelverket, men har uttalt at de ser det som naturlig at drift av databasen skal skje hos en av de allerede passutstedende instanser. Derfor har Mattilsynet nylig foretatt en kartlegging av hvilke instanser som kan være interessert i å drifte en slik database. Det er videre opp til Mattilsynet å beslutte hvilken instans som er mest aktuell for dette oppdraget.

Uavhengig av hvem som får denne oppgaven (rollen) skal hestene registreres inn i den godkjente stambok for den aktuelle rase. Det er flere  EU-godkjente stambøker i Norge, og av disse er blant annet Norsk Varmblod registrator for varmblods ridehest.

Hester som har fått sitt pass utstedt av en norsk instans (stambok) eller allerede er registrert i denne trenger ikke å foreta seg noe, mens importhester og norskfødte hester som har pass fra utenlandsk stambok må i tillegg registreres i den relevante norske stamboken med den ekstra kostnad det måtte innebære.

Lurer du på om din hest er registrert i Norsk Varmblod? Søk opp din hest i vår database HorsePro, og se om den har vår logo på infosiden for hesten. Hvis hesten ikke har NV-logo anbefaler vi å sende inn papirer for registrering nå. Trenger du hjelp eller har du spørsmål ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne!).

Mer informasjon om emnet:

Lovverk

Annet

Benizi R3