Norsk Varmblod ønsker velkommen til årsmøte i Region MIDT onsdag 19. august 2020 kl 19 på Teams.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være regionstyret i hende senest 12. august.

Det åpnes for ordinært medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet. Saker som ønskes tatt opp kan sendes samme epostadresse.

NB! Om du ikke har mottatt møteinnkalling på e-post må du kontakte Gunn Eva Killingberg på regionmidt@norskvarmblod // [email protected] eller på tlf 901 37 657.

Velkommen!