Velkommen til årsmøte i Region Øst!


Møtedato er satt til torsdag 18. februar kl. 20.00 på Teams

Vi trenger flere personer fra forskjellige plasser i region Øst (Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark) for å få en bedre geografisk spredning på oss som jobber med arrangementene i regionen. Vi ønsker forslag / tilbakemelding på personer som er aktuelle. Eller kanskje du kunne tenkt deg å bidra selv? Forslag sendes Anniken Eide ([email protected]) snarest og senest 11. februar.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være regionen i hende senest 11. februar. 

Link til årsmøtet legges ut 11. februar, men meld gjerne interesse på mail. Årsmøtepapirer legges frem på møtet.

Norsk Varmblod Region Øst-Norge: [email protected]