Velkommen til årsmøte i region VEST!


Møtedato er satt til tirsdag 1. mars kl. 20.00 på Teams.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. februar til [email protected]. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir to stemmer pr familie. Det kan ikke stemmes med fullmakt.