En delegasjon fra Norsk Varmblod var tilstede på en internasjonal workshop i lineær beskrivelse i Warendorf i Tyskland i midten av februar. Hele 40 deltakere fra ni land møttes for å diskutere hvor langt de ulike landene har kommet i genetiske analyser av data innsamlet ved hjelp av lineære skjema. Medlem av avlsutvalget og dommer Guri Haarr, dommer Cecilia Wallin, dommeraspirantene Line Molversmyr og Henriette Brekke deltok på vegne av Norsk Varmblod, samt leder av avlsutvalget i NV Siri Furre, Turid Helfjord og Tore Kvam fra Norsk Hestesenter deltok også fra norsk side.

Torsdagen startet med en teoretisk del hvor forskere og avlsledere fra ulike land presenterte resultater fra evaluering av lineær beskrivelse i egne land. De ulike avlsforbundene, inkludert Norsk Varmblod, registrerer veldig mange av de samme egenskapene og det registreres egenskaper både fra føll, unghester, avlsgodkjenning av hopper og hingstekåringer. Torsdag ettermiddag var det klart for en praktisk del med presentasjon av en håndfull hingster av ulik alder for hånd, under rytter og i løshopping, Disse hingstene skulle så beskrives via lineære skjema på nettbrett stilt til disposisjon. En lærerik og underholdende del av workshopen hvor de ulike landene hadde fruktbare diskusjoner rundt den rent praktiske beskrivelsen av hestene og hvor likhetene var mange mellom hvordan de ulike hestene ble beskrevet, og det skal det da også være.

Torsdag ble avsluttet med en middag for deltakerne hvor avlsdiskusjonene fortsatte rundt bordet, både med diskusjoner rundt dagens program, men også tema som kåring av hingster og hvordan registrere hestens temperament på en best mulig måte var samtaleemner rundt bordene.

Fredag formiddag var det klart for siste del av workshopen hvor deltakerne samlet seg i mindre grupper bestående av ulike land for å diskutere ulike tema som hvordan man best kan utnytte den lineære informasjonen som kommer inn, gjøre felles analyse for eksempel for å utnytte mulighetene som ligger i genomseleksjon, hvordan man best kan vurdere hestens temperament på et tidlig stadium, utveksling av dommere og så videre. Gruppediskusjonene ble oppsummert til noen sluttpoenger, og hovedkonklusjonen dreide seg om viktigheten av samarbeid og samtale avlsforbundene i mellom. Selv om man konkurrerer om å lage de beste hestene, så har alle også utbytte av å dele kunnskap med hverandre.

Hesteillustrasjon Warendorf

deltakere og hest Warendorf 2016 Rideillustrasjon Warendorf Teoriillustrasjon Warendorf 2016