Rabatt hos Stallmestern

Stallmestern ved Thor Gunnar Mathisen utfører rådgivningstjenester om bygging og drift av anlegg til hest. Herunder alt fra valg av leverandør og løsninger på stallbygg og ridehaller, via utebane, til mindre saker som harv og hindermateriell. Skal du i gang med et større eller mindre prosjekt vil det å engasjere Thor Gunnar raskt spare seg inn selv både i medgått tid for deg som byggherre og innsparte investeringer.

Oppstartsamtalen i form av møte eller e-post er gratis. Utover dette får NV-medlemmene 10 % rabatt.

Landsdekkende tilbud

Våre åtte aktive regioner bidrar til å skape verdifulle miljø i hele landet, og gir deg et tilbud der du bor.

Deltagelse på arrangementer

Medlemsrabatt ved deltagelse på regionale unghesttreninger, kurs og fagseminarer i regi av Norsk Varmblod.

Bruk av logo

Medlemmer står fritt til å bruke foreningens logo. Bruk av logo må ikke stride med foreningens virksomhet.

Unghestutdanning

Norsk Varmblod støtter utdanning av unghest gjennom samarbeid med NRYF, og gir økonomisk støtte til utvalgte unghesttreninger.

Avlsrådgivning

Foreningen tilbyr rådgivning ved valg av hingst til din hoppe, og råd i generelle spørsmål om hesteavl.

Sosialt felleskap

Gjennom våre regioner oppnår du verdifult samvær med andre avlsinteresserte

Innflytelse

Som medlem i Norsk Varmblod har du møte- og stemmerett ved de regionale møter, og kan påvirke avlen og de politiske beslutninger i foreningen.