Norsk Varmblod vil være tilstede under Norwegian Horsefestival på Lillestrøm 21-24. februar. Kom og møt oss på vår stand i messeområdet. Vi tar gjerne en avlsprat eller hjelper deg med ulike stamboktjenester.

Det vil være mulig å få utført tilleggsregistrering av importerte hester for det nasjonale hesteregisteret. Alle hester med permanent opphold i Norge (opphold over 90 dager) skal registreres hos en norsk passutsteder innen 30 dager etter ankomst. Forskriften krever også at hesteeier skal rapportere inn endringer i opplysninger innen 30 dager (f.eks. endring av mikrochip, om hesten tas permanent ut av matkjeden eller om hesten dør).

Dersom du skal tilleggsregistrere ved vår stand må du ta med deg følgende:
– Hestens originale hestepass (ikke FEI-pass)
– Kopi av passets første sider (forside, individdata og øvrige registreringsopplysninger, samt stamtavle dersom denne ønskes registrert).
– Eierdokumentasjon dersom du ikke allerede står registrert som eier hos NRYF.
– Bekreftelse for innbetalt registreringsavgift (konto 1204 03 09118). Alternativt kan registrering betales via Vipps direkte på standen. Pris for registrering er kr. 680,00. Betaling må merkes med hestens navn.