Hingstekåring 2023 / Norsk Varmblod / Norsk Hestesenter / Åse-Berit Jamne / Jamne Design

Norsk Varmblod avholder sin årlige hingstekåring på Norsk Hestesenter 23. – 26. mars 2023.

Hingstekåringen er åpen for hingster som er 3 år og eldre. Hingsten må ha en avstamning som kvalifiserer til innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. Merk at hingsten må være registrert i Norsk Varmblod innen påmeldingsfristens utløp. Kontakt oss på [email protected].

For å være garantert plass må påmelding skje senest 13. februar 2023. F.o.m. 14. februar – 1. mars (ordinær påmeldingsfrist) skjer påmelding til full pris og med forbehold om kapasitet. Frister og for avmelding og refusjon reguleres av utstillingsreglementet.

Kåringsnemda for 2023 er Cecilie Kilde (leder), Guri Haarr og Magne Lilleeng. Gjestedommer og sprangkonsulent er Mikael Nolin (SWE).

Testrytter dressur: Tanja Rusovic
Testrytter sprang: Helena Torstensson