Norsk Varmblod dekker hele landet gjennom sine åtte regioner. Regionene arrangerer utstillinger, tester og andre arrangementer for avlsinteresserte