1&2 Oslo/Akershus/Østfold

Du er her://1&2 Oslo/Akershus/Østfold
1&2 Oslo/Akershus/Østfold 2017-02-15T21:09:38+02:00

Region Oslo/Akershus/Østfold er en region med stor tetthet av hester, både ride- og travhester. I regionen har vi flere store og små oppdrettere og hingsteholdere. Regionen har tradisjonelt sett vært en foregangsregion for store og små endringer i Norsk Varmblod. Blant annet var regionen den første som arrangerte treårstest tidlig på 2000-tallet. Region Oslo og Akershus er en region med stor avls- og hesteaktivitet. Disse to regionene inngikk en formell samarbeidsavtale ved årsmøtet 14. januar 2016 og vil nå fungere som én region med felles styre, aktivitet og økonomi.

Vi ønsker å være en aktiv region med et variert tilbud til våre medlemmer. Har du innspill eller ønsker til oss? Ta gjerne kontakt ved å sende en e-post til region2@norskvarmblod.no, eller på facebook.

Vi håper å se mange av dere på små og store arrangementer i løpet av året.

Regionen kan kontaktes på e-post: region2@norskvarmblod.no.
Regionens kontonummer: 1644.14.89211

Foto: Mona Kruse Johnsen

Foto: Mona Kruse Johnsen