Her finner du eldre årsmøtereferater, innkallinger, kataloger fra utstillinger etc.

Styremøter

Referat styremøte 1. mars 2017
Referat styremøte 6. juni 2017
Referat styremøte 23. juni 2017
Referat styremøte 24. august 2017

Innkalling styremøte 1.mars 2017
Innkalling styremøte 6. juni 2017
Innkalling styremøte 23. juni 2017
Innkalling styremøte 24. august 2017
Innkalling styremøte 7. september 2017

 

Årsmøter

Innkalling årsmøte 2013
Innkalling årsmøte 2012

Medlemsmøter

Medlemsmøte 2011

Utstillinger og unghesttester

Treårstest 2010
Føll, unghest og hoppe 2010
Fireårstest 2008

 

Årsmøter og årsmeldinger

Protokoll årsmøte 2017
Innkalling årsmøte 2017
Årsmelding 2016
Protokoll årsmøte 2015
Innkalling årsmøte 2015
Årsmelding 2014
Innkalling årsmøte 2013
Referat årsmøte 2012
Innkalling årsmøte 2012
Årsmøtereferat 2007
Innkalling årsmøte 2007
Årsmelding 2006
Innkalling årsmøte 2004
Innkalling årsmøte 2002
Etablablering NV-Region2

Utstillinger og arrangementer

Resultatliste føll 2012
Katalog unghest_Drøbak_2012
Fireårstest_2012
Fireårstest_2012
Resultat Hoppeutstilling_Ekeberg 2011
Katalog_Ekeberg_10.04.2011
Treårstest Drøbak 2011
Fireårstest Drøbak 2011
Katalog Utstilling 2007
Invitasjon_Føllskue 2007
Resultater_føll, unghest og hopper 2006
Katalog_føll, unghest og hopper 2006
Treårstest 2005