A-register

Fullverdig Norsk Varmblod-godkjent far og mor (3 foreldregenerasjoner).

Føllet er godkjent for Norsk Breeders Trophy og har fulle rettigheter til utstilling, Eliteskuekvalifisering, premiering, stambokføring og Unghest-VM.

Føll registrert i A-registeret får utstedt rødt pass med Norsk Varmblod-logo.

Voksne hester fra andre avlsforbund kan registreres i A-registeret såfremt kravene til avstamming er godkjent, se liste over godkjente avlsforbund. Hesten er også godkjent for Norsk Breeders Trophy (NBT) hvis de er født før 2011 og kan stambokføres og premieres.

Forregister (F)

Fullverdig Norsk Varmblod-godkjent far og typegodkjent mor. Føllet er godkjent for innmelding i Norsk Breeders Trophy og har utstillingsrett.

Hester i F-registeret får utstedt blått pass med Norsk Varmblod-logo.

F1: Typegodkjent hoppe.
F2: Avkom etter kåret hingst og F1-hoppe.
F3: Avkom etter kåret hingst og F2-hoppe.

B-register

Far og mor registrert i A-registeret, eller har en avstamming som kvalifiserer for innføring i A-registeret, men hvor far ikke er kåret for ridehestavl.

Føllet får betegnelsen Norsk Varmblod, men det markeres i passet at far ikke er kåret. Hopper kan stilles til typegodkjenning og hvis de blir typegodkjent vil de oppgraderes til F1.

Hester i B-registeret er ikke godkjent for Norsk Breeders Trophy eller Eliteskuet og har heller ikke andre rettigheter i Norsk Varmblod.

Hester som registreres i B-registeret får utstedt blått pass med svak Norsk Varmblod-logo.

Merk at at føll etter hopper i B-registeret som ikke er typegodkjent og bedekkes med en kåret hingst registreres i B-registeret.

Ekras Chilli Vanilli (Contendro I/Laurin), oppdretter Per Martens

Ekras Chilli Vanilli (Contendro I/Laurin), oppdretter Per Martens