ekra_chilli_per og turid

Under fireårstesten gjøres det en forenklet helseundersøkelse, og hestens mankehøyde og pipeomkrets måles.

Deretter fremvises hesten for dommerne for hånd, ved denne bedømmelsen beskrives hestens eksteriør på et linært skjema. Samtidig med eksteriørbedømmelsen løshoppes gangartshestene slik at sprangegenskapene kan registreres.

Under fireårstesten skal hesten gjøre rideprøve med egen- og testrytter. Gangartshestene viser en gangartsprøve, mens spranghestene viser sprangprøve.

En detaljert beskrivelse av hva hesten skal gjøre finner du i vårt Eksteriør- og bruksprøvereglement (pdf).

Hvis hesten er blant de aller beste i årgangen kan den kvalifisere seg til Elitefinalen som avvikles på våren.