Under treårstesten gjøres det en forenklet helseundersøkelse, og hestens mankehøyde og pipeomkrets måles.

Deretter fremvises hesten for dommerne for hånd, ved denne bedømmelsen beskrives hestens eksteriør på et linært skjema. Samtidig med eksteriørbedømmelsen løshoppes hesten slik at sprangegenskapene kan registreres.

Som treåring skal hesten kun gjøre rideprøve med egen rytter. Det kreves ingen samling av hesten, men den bør gå i en stabil form i henhold til alder, og må vise alle gangarter på begge hender for at rideprøven skal godkjennes. En detaljert beskrivelse av hva hesten skal gjøre finner du i vårt Eksteriør- og bruksprøvereglement (pdf).

Hvis hesten er blant de aller beste i årgangen kan den kvalifisere seg til Elitefinalen som avvikles på våren.

illloshopp