Siri Furre / Webinar / Norsk VArmblod

Norsk Varmblod inviterer til webinar tirsdag 16. januar kl. 19.30. Alle medlemmer vil få tilsendt link på e-post før klokken 16.00 samme dag. Husk å sjekke søppelposten. Ikke-medlemmer kan få tilgang til webinaret, send oss en henvendelse

Hvem styrer egentlig avlsarbeidet på ridehest, og hvordan påvirker sporten avlens retning? Siri Furre tar for seg dette temaet i årets første webinar i Norsk Varmblod hvor det settes fokus på hva eller hvem som i siste enden styrer avlsarbeidet på ridehest. Hvordan henger egenskaper som registreres på utstillinger og tester sammen med sportsprestasjoner? Hva slags hester vil vi egentlig ha? Hvordan påvirker egenskaper hverandre? Hvordan responderer avlsarbeidet på endringer i sporten?

Siri Furre har doktorgrad i hesteavl fra NMBU og har vært engasjert i Norsk Varmblod i en årrekke, blant annet som leder av avlsutvalget og nå de siste par årene som medlem i hovedstyret. Hun har jobbet som seniorrådgiver ved Norsk Hestesenter, og som avls- og forskningssjef i TYR. Hun skrev mastergrad om kvalitetsbedømmelsen i Norsk Varmblod 1981-2006, og gjorde doktorgraden på beregning av internasjonale avlsverdier for ridehest med avls- og sportsdata fra de nordiske landene.

Dette er det første av en flere webinarer som tar for seg avlsteori og avl på hest i praksis koblet mot aktuelle og relevante tema. Neste webinar vil plukke opp tråden fra det første, og ta for seg blant annet problemstillingene rundt fokus på enkeltegenskaper og fremvekst av genetiske lidelser.

Webinarene er lagt opp til å vare ca. én time, med ca. 40-45 minutter presentasjon og deretter spørsmål og diskusjon. Hvis du har tema du ønsker å vite mer om eller synes vi skal ta for oss, kan du ta kontakt på [email protected] eller komme med innspill i diskusjonsdelen av webinarene.

Webinarene er for alle medlemmer som ønsker å få mer kunnskap om avlsarbeidet på ridehest, og det kreves ingen forkunnskaper, kun interesse for hest og hesteavl!