NV ønsker å se på om dagens foreningsstruktur og regioninndeling er hensiktsmessig. Enkelte regioner dekker store områder som gir særlige utfordringer når det gjelder utstillinger og aktiviteter. Trenger vi flere eller færre regioner eller en annen geografisk inndeling? Kan NV sitt arbeid effektiviseres eller løses på annen måte enn i dag slik at det lokale engasjement blir ivaretatt?

På siste årsmøte ble det fattet følgende vedtak: Det skal opprettes en komité som skal ta for seg, og se på eksisterende organisasjonsstruktur i Norsk Varmblod. Komiteen består av følgende personer: Carolin Dille (Reg. 8), Ann-Kristin Rihm (Reg. 5), Eirin Brekke (Reg. 1+2), Solveig Sundfær (Reg. 7) og Alf Kjetil Andresen (Reg. 3).

Komiteen skal legge frem sitt forslag på Årsmøtet neste år.

I den anledning inviteres samtlige medlemmer i NV til å komme med forslag til ny organisasjonsstruktur for NV innen 15. Oktober 2016. Vi ønsker å høre din mening og håper du vil være med i videreutvikling av foreningen. Du kan sende dine innspill til [email protected] 

Komiteen vil vurdere de ulike svarene, forslagene og modellene, og med bakgrunn i disse – eller elementer av disse – sette sammen et velbegrunnet høringsutkast med forslag om fremtidig organisasjonsstruktur.

Høringsutkastet skal så sendes ut til regionstyrene for uttalelse.

Med bakgrunn i høringsutkastet og innkomne merknader/kommentarer skal komiteen utarbeide et forslag til Årsmøtet 2017 om fremtidig organisasjonsstruktur for NV.

Har du noen spørsmål rundt dette ta gjerne kontakt med Solveig Sundfær på mail: [email protected] nv-logo