Regionen i Midt-Norge er i likhet med flere av våre regioner en region med store avstander, og hovedtyngden av aktiviteten foregår for tiden i Trøndelag.

Regionen kan kontaktes på [email protected]

region7dommereregion77_Heltnes DivaRafaela
7_utst_2014_3
7_utst_2014_27_utst_2014