Torsdag 18. mars 2021 klokken 19.00 blir det årsmøte i Norsk Varmblod. 

Vi ber dere notere datoen allerede nå. Vi vil også i 2021 arrangere årsmøtet på Zoom.