Årsmøte region 4

Du er her:/, Region 4/Årsmøte region 4

Innkalling til Årsmøte i Region 4, Norsk Varmblod Buskerud, Telemark og Vestfold.

Tid og sted: Torsdag 26. Mars 2015 kl 1900. I Kongsberg. Adresse Dyrmyrgata 42, 3611 Kongsberg i lokalet til Nordbohus, rett over gaten for Monter.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være regionstyret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Dagsorden blir slik ihht til NV vedtekter:

01 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

02 Velge møteleder, referent samt 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

03 Godkjenne årsberetning

04 Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.

05 Behandle innkomne saker og forslag

06 Behandle forslag til årsplaner og budsjett.

07 Valg:

a. Leder for 1 år

b. 2 styremedlemmer for 2 år (tilsammen 4 medlemmer av styret.)

c. 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år

d. 2 revisorer for 2 år. (en på valg hvert år.)

e. 2 medlemmer til valgkomitee for 2 år. (en på valg hvert år)

f. 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år.

g. Valg av årsmøteutsendinger med varautsendinger til sentralt årsmøte etter §6.

Alle avstemninger skal gjøres skriftlig dersom noen krever det.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir 2 stemmer pr familie.

Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Valgte årsmøteutsendinger med varautsendinger til årsmøtet meldes inn til sentralstyret senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Styret konstituerer seg selv.

Kongsberg 26. feb 2015

Norsk Breeders Trophy feltritt, femårs. Electric Fairytale (Herzensdieb/Warsteiner) og Maren Våge. Oppdretter: Gro og Tor Våge

Norsk Breeders Trophy feltritt, femårs. Electric Fairytale (Herzensdieb/Warsteiner) og Maren Våge. Oppdretter: Gro og Tor Våge

2015-03-24T12:25:13+01:00 24. mars 2015|Nyhetsarkiv, Region 4|