Torsdag 14. januar var det duket for felles årsmøte i Region 1, Østfold og Region 2, Oslo og Akershus. Regionene inngikk i forkant av årsmøtet en avtale om formelt samarbeid og skal frem til årsmøtet 2018 fungere som én region med felles styre, økonomi og aktiviteter, intensjonen er en fullstendig sammenslåing ved sentralt årsmøte i 2018.

Regionen skal i år arrangere utstilling 6. august og unghesttest for østlandet 24. og 25. september. I tillegg er det planer om ulike foredrag, mønstrings-, løshoppings- og piskeføringskurs. De to siste er spesielt viktig i forbindelse med våre arrangementer, og vi tar sikte på å få på plass en gruppe på 10-12 personer som blir rutinerte på piskeføring i forbindelse med løsmønstring og løshopping. Regionen avholder sitt første styremøte i løpet av et par uker, og vi håper å kunne legge ut en terminliste for øvrige aktiviteter umiddelbart etter dette. Referat fra årsmøtet finner dere her: Referat årsmøte region 1&2 2016 (pdf)

Nytt regionstyre fra 14.01.2016 er:

Styret

Siri Furre (leder)
Maria Juliussen
Hanne Cecilie Pettersen
Marianne Eik Wood
Elin Holmgren

Varamedlemmer

Merethe Buer
Tom Vidar Gjeldnes
Helene Tynes Farstad

Revisor

Stig Refstad
Nadine Diab Tangen

Valgkomité

Marthe Hojem
Guro Dragsund
Live Lie Bjørklund (vara)

R2_2014_EKRA_RØDTFØLL