Nettseminaret om avlsåret 2021 tok blant annet for seg føllstatistikken for fjoråret.

Nedenfor finner du noen utdrag fra det som ble diskutert på nettseminaret 3. februar i år. Ønsker du å se nettseminaret i sin helhet, ligger det nederst i artikkelen.

Nettseminar om avlsåret 2021