I forbindelse med opprettelse av sentralt hesteregister vil Norsk Varmblod være tilstede på flere arrangement utover i sesongen og tilby drop-in registrering av varmblods ridehester.
Under Norgesserien på Bratsberg vil vi ha egen stand med mulighet for å gjøre tilleggsregistrering lørdag 19 mars kl 12-18.

Selv om bestemmelsene ennå ikke har trådt i kraft i Norge, anbefaler vi at hester med utenlandsk hestepass tilleggsregistreres allerede nå for å unngå ventetid utover i sesongen. Når forskriften trer i kraft gjelder en 30 dagers frist for å registrere hester med permanent opphold hos den respektive passutsteder/stambok for rasen.

For å kunne tilby en rask og effektiv ekspedering anmoder vi om at du tar med kopi av passet (de første sider som viser hestens ID-opplysninger) sammen med passet i original OG kvittering for betalt registreringsavgift kr 580,- .

Ved behov for kopiering av pass og betaling med kort på stedet tilkommer et ekspedisjonsgebyr kr 65,-.