Pressemelding fra Mattilsynet: 

I flere europeiske land er det nå utbrudd av herpesvirus hos hest. Mattilsynet ber alle som returnerer med hester fra utlandet om å ha godt smittevern i stallen, og å forebygge spredning til andre hester.

EHV-1 forekommer blant hester i hele verden, også i Norge. Sykdommen kalles også rhinopneumonitt eller virusabort, og kan forårsake luftveisinfeksjoner, abort eller nevrologisk sykdom.

Sykdommen smitter lett mellom hester, men smitter ikke til mennesker.

Symptomer på herpesvirus er feber, nedsatt appetitt, luftveissymptomer, ustøhet og trøtthet. Symptomene kan være milde, men også høy feber, rennende nese og sporadisk hoste forekommer, oftest hos unghester. Hevelse (ødemer) i bena er vanlig.

Flere hester er nå på vei tilbake til Norge etter opphold i land hvor det er et pågående utbrudd av viruset.

For å hindre videre smittespredning er det viktig at du som hesteeier gjør følgende:

Generelle råd når hester reiser i inn- og utland:

 • Sørg for at hesten holder avstand til hester fra andre staller på reiser, stevner osv. Ikke del utstyr med hester fra andre staller.
 • Rengjør og desinfiser transportmidler mellom hver transport av hest.
 • Vanlig god håndhygiene er viktig før og etter kontakt med hester.

Når hester har vært på reise i utlandet:

 • Hesten bør holdes isolert fra andre hester i minst to uker ved hjemkomst når den har vært i land hvor det ikke er smittemistanke.
 • Desinfiser hendene etter vask og bytt klær og skotøy etter stell av isolerte hester.
 • Temperaturen bør sjekkes to ganger daglig på hester i isolat. Normal temperatur for voksne hester i hvile er 37,2 – 38,2 grader
 • Ved feber eller andre symptomer på smitte bør du ta kontakt med veterinær som kan undersøke hesten og ta ut prøver.
 • Kontakt veterinær dersom du har spørsmål om smittevern for din hest eller stall.

Hester som har vært i land med smitte eller har vært i kontakt med smitta hester:

 • Hester bør holdes isolert i minst 3 uker.
 • Hester som har vært syke med herpesvirus bør holdes isolert i 4 uker etter at de har blitt symptomfrie.
 • Isolasjonen bør være i egen stall eller innhegning med minst 50 m avstand til andre hester.

The International Federation for Equestrian Sport oppdaterer jevnlig en oversikt over land med smitte.

Andre tiltak:

 • Det finnes vaksine mot EHV 1 og 4 som kan gi en viss beskyttelse mot abort og luftveissykdom, men den beskytter ikke mot den nevrologiske formen. Vaksinering bør ikke gjennomføres under et pågående utbrudd.

EHV-1 er en C-sykdom. Veterinærer som påviser sykdommen, skal gi Mattilsynet skriftlig melding. så snart som mulig og senest 7 dager etter påvisningen.

Herpesvirus (EHV-1) hos hest.

Veterinærinstituttet: Herpesvirusinfeksjon hos hest