Om du ikke allerede har satt hesten på beite, er det flere ting du bør ta hensyn til. Det kreves planlegging for at hesten skal takle omstillingen til å spise gress hele dagen, slik at den ikke får kolikk. Agrias skadestatistikk viser at antall kolikktilfeller øker i mai, når beitesesongen starter.

Annonsørinnhold: Agria


I et forskningsprosjekt ved Sveriges Lantbruksuniversitet, finansiert av Stiftelsen Hästforskning og Agrias forskningsfond, oppdaget forskerne at sykdommer som kolikk og forfangenhet er vanlige i forbindelse med brå endring i fôring, som for eksempel ved beiteslipp.

Når hesten går fra å spise grovfor til gress under sommermånedene er det viktig at tilvenningen går suksessivt, for å unngå at hesten rammes av sykdommer som kolikk eller forfangenhet. Derfor er det viktig å planlegge hestens beitetid, og begynne å tilvenne den til gress langsomt.

– Selv hester som har stått på vinterbeite med gress trenger tilvenning når man slipper dem ut i nye, ubeitede gressbeiter. Tidlig på våren kan beitegresset inneholde høye nivåer av energi og protein, imens næringsnivået reduseres utover sommeren. Sukkerinnholdet varierer også i løpet av dagen, da planter produserer sukker ved sollys. Det betyr at sukkerinnholdet i gresset er høyest midt på dagen og ettermiddagen.Tenk også på at når det har vært en tørkeperiode og senere kommer regn, kan det skje endringer i gressets næringsinnhold, sier Diana Chong, hesteveterinær i Agria-appen.

Noen hester bør holdes under oppsyn på beite, og enkelte hester kan ikke gå på beite i det hele tatt, da høyt sukkerinnhold i gress kan være direkte skadelig. Det gjelder hovedsakelig hester som tidligere har vært diagnostisert med forfangenhet eller EMS (Ekvint Metabolt Syndrom). Dersom disse hestene skal ut på gress, anbefales det å slippe dem senere på sommeren samt la dem kun beite tidlig på morgenen eller sent om kvelden ettersom sukkerinnholdet i gresset er lavere da.

Slik venner du hesten til gress før beiteslipp

  • Gress hesten for hånd en stund hver dag når gresset begynner å spire. Start med 10-15 minutter og doble deretter tiden ca. annenhver dag
  • La hesten gå på beite i en begrenset tid først. Øk deretter tiden den er ute gradvis
  • Riv av gress og gradvis bytt ut større deler av grovforet i høyposene
  • Beregn ca. to uker tilvenning til gress før beiteslipp

#Stoppkolikk

I Agrias skadestatistikk er kolikk på andreplass over de mest vanlige skademeldingene som sendes inn. Med kampanjen #stoppkolikk ønsker Agria å spre kunnskap om kolikk, og om hva hesteeiere kan gjøre for å forebygge. Kampanjen er et samarbeid med Norges Rytterforbund, veterinær Lars Olaf Moen, veterinær Diana Chong fra veterinærrådgivningstjenesten i Agria-appen og appen HÆSTR.

Les mer om #stoppkolikk