Godkjente stambøker

Du er her:/Godkjente stambøker
Godkjente stambøker 2015-02-16T11:57:12+01:00

I listen under finner du en oversikt over avlsforbund som, forutsatt at individet er registrert i forbundets hoveddel, gir berettigelse til innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. Hester fra andre stambøker/avlsforbund vurderes individuelt, og presedens kan ikke

Stambok Forkort. Type
Anglo European Studbook (AES)
Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP)
Dansk Varmblod (DWB)
Hannoveraner Verband e.V (HANN)
Irish Sporthorse Studbook (ISH)
Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) RP
Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) RP
Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V. (OS)
Stud Book du Cheval de Selle Français (ANSF)
Studbook for Polish Wielkopolska Horses (Kwlkp)
Stud-book sBs, Le Cheval de Sport Belge (SBS) r
Studbook Zangersheide (Z)
Svensk Varmblod (SWB)
The Finnish Horse Breeding Association, Suomen Hippos ry (FWB)
Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF)
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST)
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OLD)
Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK)
Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF)

Ridehester registrert i:
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (MECKL)
Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (BRAND)
Rheinisches Pferdestammbuch e.V. (RHEIN)
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (SATHU)
Landesverband der Reit-und Fahrvereine Sachsen-Anhalt e.V. SA (SACHS)
Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (BAD-WÜ)
Pferdezuchtverband Rheinland Pfalz Saar e.V. (ZWEIB)

Foredlere:
Fullblodsaraber ox
Angloaraber x
Engelsk Fullblod xx
Shagyaraber

*Avkom etter hopper som er kåret i Dansk Oldenborg Avl kan godkjennes såfremt faren er avlsgodkjent i DV eller annet godkjent ridehestavlsforbund og blodsandelen er mindre enn 50 % rent dansk oldenburgerblod.