WORLD BREEDING FEDERATION OF SPORT HORSES
WBFSH har som mål å stimulere avl av sportshester over hele verden, og er en internasjonal paraplyorganisajon for forbund som avler hester i de olympiske grenene dressur, sprang og feltritt.

WBFSH representerer fellesinteressene til individuelle og organisasjoner som er interessert i avl og hestekunnskap relatert til oppdrett, helse, utvikling av sportshester og hestevelferd.

Hvert år publiserer WBFSH rankinglister over de beste avlerne, forbundene og hingstene for hver av de tre olympiske grenene.

«Vi mener at oppdretterne er røttene i sporten.»

WBFSH ønsker at alle innenfor hestesporten svarer på en spørreundersøkelse de har laget, hvor de ønsker hjelp til å finne ut hvordan de kan forbedre kommunikasjonen sin og bidra til at avl og sport blir tettere knyttet sammen.