Ridehestavl baserer seg på færre hingster enn hopper. Hingstene får dermed en større betydning for avlsfremgangen i populasjonen totalt sett enn hoppene, selv om hingsten og hoppen er like viktig for det enkelte individ.

Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømmelse (kåring). Individbedømmelsen skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret som diskvalifiserer for bruk i avlen. For eldre hingster vil en ha tilleggsinformasjon gjennom avkom og prestasjoner.