Hingstekåring 2018

Foto: Rebecca Mender

Norsk Varmblod avholder sin årlige hingstekåring på Norsk Hestesenter på Starum 4.-8. april. Kåringen er et samarbeid mellom Norsk Varmblod, Norsk Hestesenter og Norsk Ponniavlsforening.

Hingstekåring for Norsk Varmblod går over fem dager. Ved færre enn ti meldte hingster kan kåringen kortes ned til tre dager i henhold til gjeldende avlsplan.

Påmelding gjøres elektronisk. Ordinær påmeldingsfrist er 1. mars. Etteranmelding godtas mot dobbel avgift t.o.m. 10. mars. For avmelding gjelder følgende:

  • Ved avmelding innen 1. mars refunderes påmeldingsavgiften i sin helhet.
  • Ved avmelding innen 10. mars refunderes 50 % av påmeldingsavgiften.

For ridehest er det en obligatoriske røntgenologisk forhåndsundersøkelse. Bilder skal være i Dicom format, og må være Norsk Varmblod i hende senest 1. mars sammen med skjema for forhåndsrøntgen. Bildene skal være maksimalt 4 måneder gamle for hingster som er meldt til førstegangs visning.

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling bestilles av utstiller hos Norsk Hestesenter.

 

Klasser

Klasse I a

Hingster 6 år og eldre som har kåring eller premiegrad i Norsk Varmblod eller av Norsk Varmblod anerkjent avlsforbund.

Klasse I b

Hingster 6 år og eldre som ikke er kåret i Norsk Varmblod eller av Norsk Varmblod anerkjent avlsforbund tidligere.

Klasse II a

Hingster 4 og 5 år som er kåret i Norsk Varmblod eller av Norsk Varmblod anerkjent avlsforbund.

Klasse II b

Hingster 4 og 5 år som ikke er kåret i Norsk Varmblod eller av Norsk Varmblod anerkjent avlsforbund tidligere.

Klasse III

3 år gamle hingster.

For deltagelse må hingsten ha en avstamning som tilfredsstiller kravene for innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. I enkelte klasser er det i tillegg krav om sportsprestasjoner for å kunne vise. Engelsk fullblodshingster og fullblodsaraberhingster kan kåres som foredlerhingster. Dersom disse har formtall over 70, trenger de ikke avlegge bruksprøve. Engelsk fullblod og fullblodsaraber med formtall under 70, samt shagya-araber, avlegger bruksprøve som varmblodshingstene. Merk at hingster fra annen stambok må være registrert hos Norsk Varmblod før tilmelding.

 

Hingster 3-4 år:

  • ingen krav til prestasjoner

5 år gamle hingster:

  • det forventes at hingsten som 4 års har deltatt på aldersbestemte cuper i sin disiplin

6 år gamle hingster:

  • finalekvalifikasjon i Breeders-systemet foregående sesong, alternativt sportsprestasjoner tilsvarende forannevnte krav.

7 år gamle hingster:

  • finalekvalifikasjon i Breeders-systemet foregående sesong, alternativt sportsprestasjoner tilsvarende forannevnte krav.

Hingster 8 år og eldre:

  • Konkurranseresultater på minst tre plasseringer i MB-dressur/ 1,40 sprang på Lands- eller Elitestevnenivå, eller CNC* feltritt.

 

I særskilte tilfeller kan gjeldende krav til prestasjoner fravikes.

 

 

 

 

Kontaktperson for Norsk Varmblod: Mette Hansson, tlf 91795510