Foto: Rebecca Mender

Med bakgrunn i at årets hingstekåring holdes tidlig i sesongen, åpnes det opp for et alternativt kåringsforløp for 3-årige hingster.

Ordinært kåringsforløp for 3-årige hingster

–        Obligatorisk forhåndsundersøkelse

–        Klinisk helsesjekk

–        Mønstring på fast bunn

–        Eksteriørbedømmelse og løsvisning av gangarter

–        Løshopping

–        Gangartsprøve med egenrytter og fremmedrytter

Alternativt kåringsforløp for 3-årige hingster

–        Obligatorisk forhåndsundersøkelse

–        Klinisk helsesjekk

–        Mønstring på fast bunn

–        Eksteriørbedømmelse og løsvisning av gangarter

–        Løshopping

–        Gangartsprøve bedømt i form av longering

–        Gangartsprøve med egenrytter og fremmedrytter som utsatt prøve gjennomføres i april i forbindelse med interimkåring/etterkåring – dato fastsettes i løpet av uke 4.