Norsk Varmblod avholder sin årlige hingstekåring på Norsk Hestesenter, Starum 24. – 27. mars 2022. Påmelding til hingstekåringen er nå åpen.

Med en foreløpig uviss situasjon med restriksjoner er vi takknemlige for en uforpliktende e-post ([email protected]) om du tenker å melde hingst til kåring. Dette for å bedre kunne planlegge kåringen og eventuelle alternativer. Vi håper imidlertid årets hingstekåring kan foregå som planlagt.

Hingstekåringen for 2022 arrangeres 24. – 27. mars på Norsk Hestesenter. Norsk Varmblod har vedtatt ny Avlsplan gjeldende fra 2022 som innebærer noen endringer i kåringsforløpet.

Påmelding

Elektronisk påmelding. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Foreløpig program

Torsdag 24/3 Fredag 25/3 Lørdag 26/3 Søndag 27/3
Klasse III – Gang Helse
Fast bunn
Eksteriør
Rideprøve ER
Rideprøve TR Rideprøve ER
Klasse III – Sprang Helse
Fast bunn
Eksteriør
Løshopping
Rideprøve TR Rideprøve ER
Klasse II  Helse
Fast bunn
Eksteriør
Rideprøve ER
Rideprøve TR Rideprøve ER
Klasse I Helse
Fast bunn
Eksteriør

Klasse I Hingster 9 år og eldre
Klasse II Hingster 4-8 år
Klasse III Hingster 3 år

Hingster i klasse I har ikke krav om bruksprøve. Se for øvrig krav til sportsresultater for visningsrett. Hingster i klassen som ønskes fremvist under rytter kan gjennomføre en frivillig rideprøve. 

Praktisk informasjon

Testryttere under kåringen vil være Espen Wielunski (sprang) og Søren Wind (gangarter). Prøvene med testrytter vil foregå lørdag. 

Hingster som skal fremvises for kåring må være registrert i Norsk Varmblod sitt A-register innen påmeldingsfristens utløp. Ta kontakt med stambokkontoret på [email protected].

Alle hingster til førstegangs visning skal gjennom obligatorisk forhåndsundersøkelse med røntgen. Se skjema for aktuelle bilder. Bilder skal sendes digitalt i DICOM-format som nedlastbar link, alternativt på usb-stick. Bilder som er Norsk Varmblod i hende ved påmeldingsfristens utløp vil bli avlest og et foreløpig resultat meddelt hingsteeier i forkant av kåringen. Hingster som har betydelige lidelser vil få mulighet til å trekke og få refundert 50 % av påmeldingsavgiften. Der korrekte bilder/ bilder som ikke holder tilstrekkelig kvalitet ikke er mottatt innen fristen vil avlesning av bilder først skje på kåringen. Avlesning under kåringen vil utløse en tilleggsavgift for hingsteeier på kr. 950. 

F.o.m. 2022 kan endoskopi gjennomføres som del av forhåndsundersøkelsen. For godkjent endoskopi må attest og video sendes Norsk Varmblod innen påmeldingsfristens utløp. For de som ønsker vil det fortsatt være mulig å gjennomføre endoskopi på kåringsplassen. 

Spørsmål vedrørende forhåndsundersøkelse rettes til Mette Hansson ([email protected]/ telefon 91795510). 

Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling er inkludert i påmeldingsavgiften. 

Godkjenningsavgift (kr 1500) etterfaktureres for hingster til førstegangsvisning som oppnår avlsgodkjenning.