(01/07/20)
Dagens reglement om 4- og 5-årige hester i avd B fungerer dårlig i praksis for rytter og arrangør, og ordlyden i KR II er ikke som opprinnelig ønsket. Ofte rir en rytter flere unghester, så med veldig få starter i avd B blir det hastig/dårlig oppvarming for ekvipasjene, og i slike tilfeller unødvendig venting og pauser for arrangør og tidsskjema.

Vi ønsker en umiddelbar rettelse her og kommer tilbake med utdypning og et bedre konsept for unghester og utdanning til neste reglementsendring. 

Følgende paragraf § 261 punkt 7 i KR II strykes:

  1. Unghest 4 og 5 år 7.1 Unghester på 4 og 5 år får bare starte i egne unghestklasser, klasser med bedømming clear round og avdeling B i vanlige klasser. 7.2 I alle vanlige klasser fra 0,90 m til 1,30 m skal det være en avdeling B for 4- og 5-årige unghester. Bedømmingen i avd B er Clear Round. Alle feilfrie ekvipasjer i avd B skal ha rosett. Avdelingene kan ikke slås sammen. 7.3 Klasser med bedømming feil og stil eller Clear Round skal ikke ha en avdeling B. Disse klassene er åpne for 4-årige og 5-årige hester. Opphevet 29.06.2020

Til arrangører:
På bakgrunn av dette vil unghestene nå kunne starte i vanlig klasse. Dersom man ønsker å sette opp egne unghestklasser så er det fullt mulig.