(oppdatert 23.06.2016) I henhold til ny EU-forordning (EU) 2015/262 innføres krav til at alle hester i landet skal registreres i et sentralt hesteregister. Ordningen trer i kraft i Norge 1. januar 2017. Registreringen skjer via de passutstedende organisasjoner som deretter rapporterer til sentralt hesteregister.

Mattilsynet har spesifisert følgende: 

Etter at forskriften har trådt i kraft skal alle hester som er permanent i landet, eller har opphold utover 90 dager, registreres hos et norsk passutstedende organ. Norskfødte hester med norsk pass er allerede registrert hos sitt passutstedende organ i Norge. Norskfødte hester med pass fra utlandet og importerte hester må tilleggsregistreres hos et norske passutstedende organ. I tillegg skal endringer av opplysninger i utstedte pass registreres hos passutstedende organ.

Hesteholder/eier har ansvar for å melde følgende endringer innen 30 dager etter at forskriften har trådt i kraft:

  • Endringer i signalement (f.eks ny mikrochip)
  • Landet der hesten holdes
  • Dato for død, avlivning, slakt eller tap av hesten
  • Status som innenfor eller utenfor matkjeden (Skal meldes innen 14 dager)

Mattilsynet har laget en fin artikkel som tar for seg problemstillingen, den kan leses her:

Nytt nasjonalt hesteregister, hva betyr det for deg? 

Dersom hesten allerede har et stempel fra en norsk passutstedende organisasjon i det utenlandske passet behøver du IKKE foreta deg noe. Hester som allerede er registrert i Norsk Varmblod i forbindelse med avl eller utstilling vil vises med NV logo på sin info side i HorsePro. Sjekk Norsk Varmblod stamboksøk i HorsePro. Merk at denne tilleggsregistreringen IKKE medfører stambokføring, men kun registrering av ID-opplysninger. Forskriften gir imidlertid hesteholder rett til å stambokføre hesten i tilsvarende register i mottakerland som i opphavsland hvis ønskelig.

Fremgangsmåte for registrering i Norsk Varmblod

  1. Hestens originale id-dokument (pass) må sendes inn for registrering i databasen. Norsk Varmblod anbefaler at passet sendes rekommandert, og at man før sending tar en kopi av passet.
  2. Registreringsavgift skal betales inn til konto 1204.03.09118 og kvittering legges ved passet. Merk innbetaling med hestens navn og registreringsnummer. Pris for registrering er kr 620,00 pr hest + ekspedisjonsgebyr kr 70,00 (retur med ordinær postgang).
  3. Dokumentasjon på eierskap (kontrakt/eierkort el.) må vedlegges.

Registrering behandles fortløpende, men noe behandlingstid må påregnes. Ønsker du passet sendt rekommandert i retur må avgift for dette legges til innbetalingen. Se Postens satser.  

Der avgift for registrering ikke er innbetalt før innsending vil passet bli returnert i oppkrav. Postens satser tilkommer i tillegg til ordinær avgift.

Pass, eierdokumentasjon og kvittering for betalt registrering sendes til:

Norsk Varmblod
Postboks 10
2091 Hurdal

R2_2014_FØLLPÅBOKS_EKRA