NB! Pga den pågående situasjonen har vi kommet frem til at vi avholder årsmøtet via Skype for alle! Vi håper allikevel at mange vil delta – man kan delta på telefon eller på data maskin. Klokken 20.00 i kveld – torsdag 12. mars Send påmelding til [email protected] så sender vi deg en påmeldingskode.

Velkommen til årsmøte!


Møtedato er satt til torsdag 12. mars kl. 19.00.

De som ønsker å delta fysisk kan gjøre det ved å gi beskjed til undertegnede, sted blir på Sørum Fritidsgård. Dersom noen må hentes på Lillestrøm stasjon kan vi være behjelpelig med det da flere kommer med bil. Bare gi undertegnede beskjed noen dager i forkant. Det åpnes også opp for å delta på Skype, slik at vi kan samle flere uten å måtte reise. Møtedeltagere på Skype bes melde fra til undertegnede innen tirsdag 10. mars slik at dere kan få tilsendt en møtekode!

Etter den formelle delen av årsmøtet åpnes det for medlemsmøte, der andre saker av interesse kan tas opp.

Regionens hovedarbeidsoppgave er å arrangere utstillinger og unghesttest. En dato er allerede satt og det blir utstilling på Stall Kubberød lørdag 22. august. Det jobbes med å få til en utstilling til, samt en felles utstilling og unghesttest. Sted og dato er ikke avklart på disse to.

Vi trenger flere personer fra forskjellige plasser i region Øst (Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark) for å få en bedre geografisk spredning på oss som jobber med arrangementene i regionen. Vi ønsker forslag / tilbakemelding på personer som er aktuelle. Eller kanskje du kunne tenkt deg å bidra selv? Forslag sendes Anniken Eide: [email protected] snarest og senest 10. mars.

Påmelding og evnt. spørsmål til årsmøtet gjøres til:

Marianne Wood – [email protected] – tlf. 90645547