Velkommen til årsmøte i Region MIDT!


Møtedato er satt til tirsdag 2. mars kl. 20.00 på Teams

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være regionen i hende senest 28. februar. 

Norsk Varmblod Region Midt-Norge: [email protected] eller [email protected]

Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Det åpnes for ordinært medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet. Saker som ønskes tatt opp kan sendes samme e-postadresse.