Velkommen til årsmøte i region ØST!


Møtedato er satt til torsdag 16. februar kl. 19.00 på Teams.

Vi ønsker oss flere styremedlemmer fra hele regionen! Regionens hovedansvar er å arrangere de regionale utstillingene. Ta kontakt om du har lyst til å engasjere deg!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 1. februar på [email protected]. Bruk vedlagte mal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter og Teams-lenke vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir to stemmer pr familie. Det kan
ikke stemmes med fullmakt.

Velkommen til årsmøte!