Velkommen til årsmøte i Region ØST!


Møtedato er satt til torsdag 29. februar 2024 kl. 20.00 på Teams.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 27. februar på [email protected]Bruk vedlagte mal.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir to stemmer pr familie. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Velkommen til årsmøte!


Teams: Bli med i møtet