Velkommen til årsmøte i Region VEST!


Møtedato er satt til onsdag 14. februar 2024 kl. 20.00 på Teams.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 14. februar kl. 18.00 på [email protected]. Bruk vedlagte mal.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av regionen. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Familiemedlemskap gir to stemmer pr familie. Det kan ikke stemmes med fullmakt.

Velkommen til årsmøte!


Teams: Bli med i møtet