Velkommen til sentralt årsmøte i Norsk Varmblod


Møtedato er satt til onsdag 10. april kl. 19.00 på Teams.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sentralstyret i hende senest 6. mars. Bruk vedlagte mal.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut for medlemmene 13. mars.

Den enkelte region har tre årsmøteutsendinger: 0 – 40 medlemmer. Deretter 1 årsmøteutsending for hvert påbegynte 20. medlem. 

Velkommen til årsmøte!