Invento Kapitalforvaltning - Norsk Varmblod hingstekåring 2023

Vi har gleden av å presentere vår nye samarbeidspartner og sponsor av årets hingstekåring i Norsk Varmblod.

Invento Kapitalforvaltning tilbyr formuesforvaltning og investeringstjenester for privatpersoner, bedrifter, stiftelser, foreninger og institusjoner. Vår visjon er å gjøre våre kunder finansielt tryggere og i bedre stand til å ivareta egne verdier.

Privat formuesforvaltning

Invento bistår formuende privatpersoner med å kapitalsikre og bevare deres formue. Vi legger vekt på en langsiktig strategi, risikostyring og oppfølging underveis for å ivareta formuen.

Vi forvalter også midler gjennom investeringsselskaper. Hvert enkelt investeringsselskap har spesifikke målsetninger og behov. Basert på investeringsselskapets risikotoleranse og tidshorisont bygger vi en portefølje som maksimerer avkastningen til avtalt risiko.

Pensjon

Invento hjelper hver enkel med å tilpasse en strategi for å oppnå sitt pensjonsmål. En pensjonsstrategi er individuell og tar hensyn til hva man får fra Folketrygden, tjenestepensjon og private ordninger.

Uavhengig av om det er pensjonssparing, forvaltning av formue eller forvaltning av et investeringsselskap legges det vekt på en individuelt tilpasset investeringsstrategi.