I forbindelse med vår kåring i mars, og i lys av dagens diskusjon om hestevelferd, får Norsk Varmblod spørsmål om å ta bort rideprøve for 3 år gamle hingster. Vi vil derfor informere om hva 3-åringene skal gjennom, og understreke at NV tar hestenes unge alder på alvor i hva som kreves av dem.

Dette er hva 3-årige hingster skal gjennom på vår kåring

  • Mønstring på hardt underlag
  • Klinisk helseundersøkelse
  • Temperament og stallvaner

3-årige gangartshester
– 1 x eksteriørvisning med gangarter vist løst
– 2 x gangartsprøve med egenrytter
– 1 x gangartsprøve med testrytter

3-årige spranghester
– 1 x eksteriørvisning med gangarter vist løst
– 2 x løshoppingsprøver
– 1 x rideprøve med egenrytter
– 1 x rideprøve med testrytter

Hvorfor velger vi å beholde rideprøven for 3-års gamle hester?

Vår avlsplan ble revidert i 2022 og varer frem til 2026. Avlsplanen er et styringsverktøy for avlsarbeidet vårt. Den inneholder avlsmål, retningslinjer for registrering av egenskaper, seleksjon av avlsdyr, helsemessige krav til hingstene etc.

Før vi gjør endringer her må det være godt gjennomtenkt og derfor har vi bestemt oss for å ikke gjøre hastige endringer nå i år.

Dette er også av respekt for dem som allerede er i gang med forberedelser av hingster til kåring – en endring nå rett før årets kåring kan gi usikkerhet og er lite forutsigbart.

Rideprøven er kun en enkel test der hesten skal vise alle gangarter på begge hender. Dommerne skal ha et grunnlag for å vurdere temperament og ridbarhet, se etter de medfødte egenskapene i unghestene de skal vurdere, om de ikke går stabilt med støtte til bittet og i korrekt holdning er ikke det viktigste. Våre dommere tar hensyn til hestens alder og at det er tidlig på året. NV er klare på at det ikke er ønskelig at hingstene er overtrent og unaturlig langt fremme for alder.

For gangartshestene er det tilrettelagt at den ene rideprøven med egenrytter gjøres i forkant av at testrytter tar over hesten – dette for at hesten ikke skal måtte vises flere ganger enn nødvendig.

Spranghestene er satt opp med 2 x løshoppingsprøve – prøve nummer to vil ikke bli gjennomført hvis dommere har sett det de trenger og eier er fornøyd med det hesten har vist, men er et tilbud hvis behov.

Vi har en NRYF-kvalifisert steward på plass og vi forholder oss til NRYF sitt reglement både generelt og grenspesifikt. Stewarden vi også være til stede under oppvarmingen og overse at ingen hester blir varmet opp og/eller longert unødvendig lenge.

Vi vil understreke at vi har stort fokus på hestevelferd i vårt arbeid og våre arrangement. Etter årets kåring vil de rette instanser hos oss gå grundig gjennom avslplanen og vurdere om vi skal gjøre endringer, og i tilfelle hvordan dette skal prege kåringsløpet for 3-åringene.