Vi informerer om at alle kataloger, tidsskjemaer og resultater fra årets utstillinger og arrangementer i Norsk Varmblod regi vil publiseres fortløpende på terminlisten. Følg med der for å få informasjonen du trenger.