Etter finanskrisen i 2008 gikk bedekningstallene i Europa drastisk ned, også i Norge. Derfor er det ekstra gladelig at Norsk Varmblod for sesongen 2021 igjen er oppe på sitt høyeste nivå, med nær 200 registrerte føll! Dette også til tross for en koronapandemi, som vi fortsatt står midt oppi. 

Finanskrisen gjorde sitt til at avlen i Europa bremset. I Sverige var bunnen nådd i 2013 – da sank tallene med 40%. Siden da har tallene klatret langsomt oppover.

Til sammenligning var det over 5000 bedekninger i Dansk Varmblod i 2008. Det tallet sank betraktelig før det begynte å stige fra 2016, og i 2020 var det ca 3000 bedekninger i nabolandet i sør. Det skiller imidlertid mellom bedekningstall og det relle antall fødte og registrerte føll vil være mindre. I 2020 ble det ifølge Dansk Varmblod registrert 1681 føll i forbundet. Til sammenligning ble det født 10.500 føll i verdens største ridehestavlforbund, KWPN (Nederland) i 2020.

I Norsk Varmblod preget finanskrisen bedekningstallene frem til 2015 – etter det har det sakte, men sikkert vært en oppgang i antall registrerte føll.

Da koronapandemien slo til i 2020, ble mange bekymret for at tallet igjen skulle synke. Til fleres overraskelse så man i stedet en oppgang. Dette har vi merket i Norsk Varmblod, som har hatt en kraftig økning i registrerte føll i både 2020 og 2021.

Emma Thorén Hellsten fra ASVH mener at hoppene som skulle ha gått konkurranser i stedet ble bedekket da konkurransene ble avlyst. Finanskrisen i 2008 er også årsaken til at det har vært, og er, stor mangel på hester i en viss alder over hele verden.


Har du husket å forsikre føllet ditt?

Man planlegger aldri at ting skal gå galt. Men ulykker kan dessverre oppstå, og da er forsikring en billig investering i din hests framtid. Ikke glem at du får 5% rabatt hos vår hovedsamarbeidspartner, Agria Dyreforsikring, om du er medlem i Norsk Varmblod.